O firmie

    
Firma została założona w 1997r przez Zenona Małkowskiego, który jest jej jedynym właścicielem i dominującym pracownikiem.
Mgr inż. Zenon Małkowski jest:
 • Ekspertem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych ( materiały i konstrukcje) – od 10 lat wpisany na listę biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
 • Twórcą i współtwórcą wielu patentów polskich i międzynarodowych z zakresu biernej Ochrony przeciwpożarowej;
 • Rzeczoznawcą nr 84/2016 SITP - w specjalnościach:
  2. Zabezpieczenia przeciwpożarowe technologii przemysłowych
  4.5. Systemy oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem;
 • Członkiem Komitetów Technicznych PKN (nr 169;180);
 • Wieloletnim Prezesem firmy Małkowski-Martech (do 10.2015);
 • Działaczem lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego (od 16 lat Wiceprezes); przez 8 lat przewodniczył Radzie Certyfikacji ITB Warszawa; członek Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

O firmie

    
Firma została założona w 1997r przez Zenona Małkowskiego, który jest jej jedynym właścicielem i dominującym pracownikiem.
Mgr inż. Zenon Małkowski jest:
 • Ekspertem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych ( materiały i konstrukcje) – od 10 lat wpisany na listę biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
 • Twórcą i współtwórcą wielu patentów polskich i międzynarodowych z zakresu biernej Ochrony przeciwpożarowej;
 • Rzeczoznawcą nr 84/2016 SITP - w specjalnościach:
  2. Zabezpieczenia przeciwpożarowe technologii przemysłowych
  4.5. Systemy oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem;
 • Członkiem Komitetów Technicznych PKN (nr 169;180);
 • Wieloletnim Prezesem firmy Małkowski-Martech (do 10.2015);
 • Działaczem lat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego (od 16 lat Wiceprezes); przez 8 lat przewodniczył Radzie Certyfikacji ITB Warszawa; członek Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa.