Zapytania ofertowe

    
W związku z realizacją projektu „Uzyskanie ochrony patentowej dla 2 wynalazków FIMARC Z. Małkowski na rynkach zagranicznych i przygotowanie do ich komercjalizacji poprzez zakup usługi doradczej”

ogłaszamy zapytanie ofertowe na usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 wynalazków na rynkach zagranicznych, reprezentację przez właściwym organem własności przemysłowej oraz usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazków.

Zapraszamy do składania ofert. Termin upływa dnia 12 stycznia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz


Pytanie do zapytania ofertowego na usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 wynalazków na rynkach zagranicznych, reprezentację przez właściwym organem własności przemysłowej oraz usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazków:

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego zwracamy się z pytaniem czy dla wymienionych wynalazków zostały przygotowane już zgłoszenia polskie czy też wynalazki będą zgłaszane przed WIPO i EPO bez dokumentów pierwszeństwa.

W przypadku gdy istnieją zgłoszenia polskie uprzejmie prosimy o informacje o ilości stron oraz ilości zastrzeżeń patentowych w tych zgłoszeniach”.

Odpowiedź:

w Urzędzie Patentowym RP dokonano dwóch zgłoszeń wynalazków:

"Tunel ewakuacyjny" (luty 2016r); ilość stron opisu - 7 + 2 str. wykazu oznaczeń; ilość zastrzeżeń - 9 "Przegroda ognioodporna" (marzec 2016r); ilość stron opisu - 11 + 1 str. wykazu oznaczeń; ilość zastrzeżeń – 27

Z poważaniem

Zenon Małkowski

Zapytania ofertowe

    
W związku z realizacją projektu „Uzyskanie ochrony patentowej dla 2 wynalazków FIMARC Z. Małkowski na rynkach zagranicznych i przygotowanie do ich komercjalizacji poprzez zakup usługi doradczej”

ogłaszamy zapytanie ofertowe na usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 wynalazków na rynkach zagranicznych, reprezentację przez właściwym organem własności przemysłowej oraz usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazków.

Zapraszamy do składania ofert. Termin upływa dnia 12 stycznia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Formularz


Pytanie do zapytania ofertowego na usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 wynalazków na rynkach zagranicznych, reprezentację przez właściwym organem własności przemysłowej oraz usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazków:

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego zwracamy się z pytaniem czy dla wymienionych wynalazków zostały przygotowane już zgłoszenia polskie czy też wynalazki będą zgłaszane przed WIPO i EPO bez dokumentów pierwszeństwa.

W przypadku gdy istnieją zgłoszenia polskie uprzejmie prosimy o informacje o ilości stron oraz ilości zastrzeżeń patentowych w tych zgłoszeniach”.

Odpowiedź:

w Urzędzie Patentowym RP dokonano dwóch zgłoszeń wynalazków:

"Tunel ewakuacyjny" (luty 2016r); ilość stron opisu - 7 + 2 str. wykazu oznaczeń; ilość zastrzeżeń - 9 "Przegroda ognioodporna" (marzec 2016r); ilość stron opisu - 11 + 1 str. wykazu oznaczeń; ilość zastrzeżeń – 27

Z poważaniem

Zenon Małkowski