Oferta

    
Oferujemy swoje usługi w zakresie następującej problematyki:
 • Jednostkowe stosowanie wyrobów – opracowania, projekty opinie;
 • Ekspertyzy w zakresie stosowania wyrobów budowlanych w ochronie pożarowej;
 • Ocena zgodności wyrobów budowlanych z normami z zakresu ochrony pożarowej;
 • Projektowanie oddzieleń przeciwpożarowych w systemach transportowych(grodzie przeciwpożarowe);
 • Projektowanie kurtyn dymowych wraz ze sterowaniem;
 • Certyfikacja wyrobów w ochronie pożarowej (wymagania, oznaczenia wyrobów budowlanych, ekspertyzy w zakresie ustawy o wyrobach budowlanych rozp. 305/2011 CPR., ocena zgodności certyfikatów z przepisami i wymaganiami wynikającymi z norm/aprobat);
 • Normy wyrobów budowlanych/normy badawcze z zakresu ochrony pożarowej.

Oferta

    
Oferujemy swoje usługi w zakresie następującej problematyki:
 • Jednostkowe stosowanie wyrobów – opracowania, projekty opinie;
 • Ekspertyzy w zakresie stosowania wyrobów budowlanych w ochronie pożarowej;
 • Ocena zgodności wyrobów budowlanych z normami z zakresu ochrony pożarowej;
 • Projektowanie oddzieleń przeciwpożarowych w systemach transportowych(grodzie przeciwpożarowe);
 • Projektowanie kurtyn dymowych wraz ze sterowaniem;
 • Certyfikacja wyrobów w ochronie pożarowej (wymagania, oznaczenia wyrobów budowlanych, ekspertyzy w zakresie ustawy o wyrobach budowlanych rozp. 305/2011 CPR., ocena zgodności certyfikatów z przepisami i wymaganiami wynikającymi z norm/aprobat);
 • Normy wyrobów budowlanych/normy badawcze z zakresu ochrony pożarowej.